.

.

söndag 5 februari 2017

Årsmöte

Söndagen den 5 Mars kl 17,00 håller nybrofiskeklubb sitt årsmöte i stena metalls matsal
Välkomna.

tisdag 13 september 2016

Höstträffen

16-17-18 september är det höstträff i karpsektionen samling kl 17 på parkeringen.

onsdag 15 juni 2016

onsdag 1 juni 2016

Tillsyningsmännen vädjar om hjälp!!!!

Nu är tjuvfisket i gölen värre än någonsin, så vi tillsyningsmän vädjar till alla medlemmar att hjälpa till att stävja detta. Man har som medlem och privatperson rätt att tillrättavisa och se till att reglerna som gäller följs. Ring oss gärna men ta gärna initiativ själva först, då även vi har arbeten att sköta vid sidan om.  På sikt kommer fler att utbildas till fisketillsyningsmän. vi undersöker detta, intresse kan lämnas på mail   pastejen@live.se     

mvh tillsyningsmännen.

måndag 30 maj 2016

Kräftfiske

Lotter till kräftfisket finns att köpa i jakthallen.

Gulagrillen

1-2 Juni kommer gulagrillen och fiskar i gölen, och som vanligt blir det mycket barn och vuxna som provar på att fiska =)    (dom återkommer även 1-2 Augusti)

lördag 2 april 2016

Årsmötes protokoll


Nybro fiskeklubb: Årsmötesprotokoll.

Årsmötesprotokoll från NFK´S årsmöte den 28 Februari 2016.

Kassören Jens Hermansson öppnade mötet.

Val av mötesordförande: Här valdes Jens Hermansson.

Val av mötessekreterare: Här valdes Pär Slättengren.

Var mötet utlysande bra? Svaret blev ja.

Val av två justeringsmän: Här valdes Torgny Karlsson och Ingmar Gunnarsson.

Klubbens verksamhetsberättelse lästes upp av Jens Hermansson och det har varit ett bra år med bland annat lyckat kräftfiske, bra samarbete med gulagrillen/frysdisken bland annat.

Kassörens förvaltningsberättelse. Jens Hermansson läste upp väldig positiva resultat och vi ligger på 67718 kronor plus i klubben, mycket bra.

Revisorernas berättelse: Alvar Evaldsson var på plats och allt stämde.

På frågan om styrelsen har ansvarsfrihet för det gångna året, blev svaret ja.

Val av ordförande för 2 år: Här valdes Staffan Berg.

Val av styrelseledarmot på 2 år: Här valdes Jens Gustavsson.

Val av 1 styrelsesuppleant på 2 år: Här valdes Jan Rundberg.

Val av revisorer 2 st på 1 år: Här valdes Alvar Evaldsson och Henrik Johansson.

Val av valberedning på 1 år: Här valdes Mats Olsson och Kjell Hermansson.Motioner: Inga Motioner hade kommit in.Regnbågsfisket:

Stig Krantz och Jens Hermansson håller fortfarande i inköp och utsättning av Regnbåge.

5 isättningar av regnbåge skall göras och ca 100kg per gång.

Mötet beslutade att höja åldern på barn som fiskar gratis med vuxen som har giltigt fiskekort från 7 till 10 år.

Avstängning av en person förlängdes. då denna har fortsatt att fiska utan giltigt fiskekortKarpfisket:

Mötet beslutade att vi behåller antalet platser i karpsektionen på 18 personer.

Vi jobbar vidare på att hitta stor fisk att sätta.

Fish – in: 15 – 16 – 17 april. Vi träffas på P-platsen 17.00.Höstträffen: 16 –17 – 18 september. Vi träffas på P-platsen 17.00.Städardagar: Blir Söndagen den 8 Maj och Söndagen den 15 Maj, vi träffas på P–platsen 09.00.Kräftfisket: Jan Runberg fortsätter med kräftfisket 2016.

Dragningen kommer att ske 20/7

Fiskedagar 6/8 och 3/9 samt 10/9

Gula grillen och Mejeriet fiskar 20/8Mötesordförande Jens Hermansson avslutade mötet.